בקרת נכסים ושרשרת אספקה בטכנולוגיית RFID

מערכות RFID לאיתור ומעקב משתמשות בשדות אלקטרומגנטיים להעברת נתונים מתווית/תגית RFID לקורא. תוויות RFID אינן צורכות חשמל; השבב האלקטרוני מקבל אנרגיה מגלי הרדיו, ומחזיר מספר סידורי (כבר-קוד פעיל). השבב יכול להכיל כמויות גדולות של מידע בתוכו. הקורא יכול להיות סורק ידני, שער, או אנטנת תקרה. ניתן גם לסרוק צבר פריטים בעלי תוויות RFID ללא קו ראיה, גם אם הם ארוזים.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
ממשק עם ERP
ממשק עם ERP
ארכיטקטורת מידע
ארכיטקטורת מידע
גלילה למעלה