פתרונות לניהול נכסים לצבא וביטחון

מעקב אחר נכסים לצבא ולמגזר הבטחוני הינו קריטי. נכסים בטחוניים הינם רגישים ומסוכנים. מידע באשר לרמות המלאי ומיקום הנכס הינו חשוב ביותר. יתר על כן, נכסים חסרים עשויים ליפול לידי אויבים או פושעים, ומחסור עשוי להביא לחוסר מוכנות למצבים קריטיים. הפתרונות של 2Monitor מספקים למפקדים את הכלים לוודא שהציוד טעון במלואו, מוכן לתפעול, מותאם ומאוחסן במיכל נייד, ומוכן ליציאה בהתראה של הרגע. הפתרונות מאפשרים לשמר באופן שוטף ותדיר את האחריותיות של הנתונים ושל מכשירי האחסון, ולשלוט במיקום ובמוכנות של הציוד. סימון נכסי הצבא בתוויות באמצעות RFID מאפשר נראות אלחוטית בזמן אמת של רמות המלאי, מצב התחזוקה ומיקומים. פריטים מסומנים יכולים להיות מגודרים גאוגרפית ולהפעיל התראות במקרה שהוזזו ממקומם. העצמת היעילות של ניהול המחסן והמלאי יכול לחסוך בעלויות על מלאי מיותר ולהפחית בזמן איתור האספקה, ובכך להבטיח את המוכנות למשימה.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
הגדרת כללים לבקרים
הגדרת כללים לבקרים
ארכיטקטורת מידע
ארכיטקטורת מידע
התקנת מערכת ניטור RFID
התקנת מערכת ניטור RFID
גלילה למעלה