פתרונות 2Monitor למכירה חכמה

תאי חלוקה אוטומטיים הינם מכשירי ניהול מחסנים ממוחשבים, שעוצבו לאפשר אחסון של נכסים מפוקחים, ולחלקם ליד נקודת השימוש, תוך כדי שליטה ומעקב אחר חלוקת הפריטים. הנכסים מתוכנתים לאפשר משיכת מוצרים רק לבעלי הרשאה, בכמות מוגבלת ולפי הכללים שהוגדרו מראש. תוכנת התאים החכמים מספקת נתונים בזמן אמת, כמו גם נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש: מי, מתי ולאיזו מטרה.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
הגדרת כללים לבקרים
הגדרת כללים לבקרים
ארכיטקטורת מידע
ארכיטקטורת מידע
התקנת מערכת ניטור RFID
התקנת מערכת ניטור RFID
גלילה למעלה