חיישני IOT ובקרה

2Monitor משלבת מגוון של חיישני פרמטרים הנבדקים מרחוק, כמו טמפרטורה, לחות, זרימת מים חופשית ומכשירים נוספים שמחוברים, מנתחים ומאפשרים מודעות בזמן אמת למצב המערכת, לרבות זיהוי מצבים שהוגדרו מראש באופן אישי, אשר מפעילים תגובות אוטומטיות ושולחים התרעות באמצעות SMS, מייל ואיתורית. דיווחים בזמן אמת נוצרים באופן אוטומטי. יישום טכנולוגיות מתקדמות המשפרות את בריאות הצמח, מייעלות את ההשקיה וההפריה ומשפרות את הייבולים והרווחים שלכם. בקרה מרחוק מגינה על הצמחים שלכם מתנודות בטמפרטורה ולחות, פרצות אבטחה, כשלים בציוד והפסקות חשמל. גילוי של צניחה בטמפרטורה או של כשל בציוד יכול לחסוך אובדן בצמחים.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
ממשק עם ERP
ממשק עם ERP
התקנת מערכת ניטור RFID
התקנת מערכת ניטור RFID
גלילה למעלה