ביטחון

הפתרונות של 2Monitor מספקים למפקדים את הכלים לוודא שהציוד טעון במלואו, מוכן לתפעול, מותאם ומאוחסן במיכל נייד, ומוכן ליציאה בהתראה של הרגע. הפתרונות מאפשרים לשמר באופן שוטף ותדיר את האחריותיות של הנתונים ושל מכשירי האחסון, ולשלוט במיקום ובמוכנות של הציוד. סימון נכסי הצבא בתוויות באמצעות RFID מאפשר נראות אלחוטית בזמן אמת של רמות המלאי, מצב התחזוקה ומיקומים. פריטים מסומנים יכולים להיות מגודרים גאוגרפית ולהפעיל התראות במקרה שהוזזו ממקומם.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
הגדרת כללים לבקרים
הגדרת כללים לבקרים
ארכיטקטורת מידע
ארכיטקטורת מידע
התקנת מערכת ניטור RFID
התקנת מערכת ניטור RFID
שילוב חיישנים
שילוב חיישנים
ממשק עם ERP
ממשק עם ERP
ייעול משאבים
ייעול משאבים
גלילה למעלה